Verwerken...
How do I make a payment?
Hoe voer ik een betaling uit?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

All Verified Sellers accept one or more of these payment methods:

  • Credit Card
  • PayPal Account
  • Direct Deposit (manual process)

The payment methods accepted by each seller are shown on the item page and also when an item has been added to the cart.
How do I make a payment

Credit Card payments

If the seller accepts credit card payment you will see the Visa, Mastercard and Amex symbols on the cart page. If the credit card icons are not available you are still able to securely pay with your Credit Card through Paypal WITHOUT having a PayPal account. To pay with your credit card select the Paypal option and then select pay with credit card.

PayPal Account payments

Most of our Verified Sellers accept PayPal Account payments.

Direct Deposit payments

Direct Deposit is a manual process of contacting the seller and arranging to deposit funds into their bank account through a standard bank transfer.

How do I make a payment?

By using our inbuilt Checkout, you will have an opportunity to select your shipping provider, add postal insurance (optional), and automatically add tax (where applicable).

  1. In the top navigation, click on the shopping cart icon
  2. You will be presented with a list of all sellers whom are awaiting payments from you. It will show items that you have committed to buy via an auction or Make An Offer. It will also show items you have not committed to buy but have just added to the cart. These items can be removed from the cart at any time.

We use a 100% secure, PCI certified payment processor to facilitate payments and store your card details for future use (if you ask our website to remember your card).

Please check with your issuing credit card company whether you will be subject to international purchase fees when making cross-border payments to overseas based sellers.

Alle geverifieerde leveranciers accepteren een of meer van deze betaalmethoden:

  • Kredietkaart
  • Paypal account
  • Directe storting (handmatig proces)

De betaalmethoden die door elke verkoper worden geaccepteerd, worden weergegeven op de artikelpagina en ook wanneer een item aan het winkelwagentje is toegevoegd.
Hoe voer ik een betaling uit?

Creditcardbetalingen

Als de verkoper creditcardbetalingen accepteert, ziet u de Visa-, Mastercard- en Amex-symbolen op de winkelwagenpagina. Als de creditcardpictogrammen niet beschikbaar zijn, kunt u nog steeds veilig met uw creditcard betalen via Paypal ZONDER een PayPal-rekening te hebben. Om met uw creditcard te betalen, selecteert u de optie Paypal en selecteert u vervolgens betalen met creditcard.

PayPal-rekeningbetalingen

De meeste van onze geverifieerde verkopers accepteren PayPal-rekeningbetalingen.

Directe storting betalingen

Directe storting is een handmatig proces om contact op te nemen met de verkoper en om geld te storten op hun bankrekening via een standaardoverschrijving.

Hoe voer ik een betaling uit?

Door gebruik te maken van onze ingebouwde Checkout , krijgt u de mogelijkheid om uw verzendaanbieder te selecteren, een postverzekering bij te sluiten (optioneel) en automatisch belasting toe te voegen (indien van toepassing).

  1. Klik in de navigatie bovenaan op het pictogram van het winkelwagentje
  2. U krijgt een lijst met alle verkopers te zien die wachten op uw betalingen. Het toont items die u hebt gecommit om te kopen via een veiling of een aanbieding doen. Er worden ook items weergegeven die u niet wilt kopen maar die u net aan het winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze items kunnen op elk moment uit de winkelwagen worden verwijderd.

Wij gebruiken een 100% veilige, PCI-gecertificeerde betalingsprocessor om betalingen te vergemakkelijken en uw kaartgegevens op te slaan voor toekomstig gebruik (als u onze website vraagt ​​om uw kaart te onthouden).

Neem contact op met uw creditcardmaatschappij of u internationale inkoopkosten verschuldigd bent bij het verrichten van grensoverschrijdende betalingen aan buitenlandse verkopers.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

49 mensen vonden dit artikel nuttig

Hebt u nog vragen?