Verwerken...
How do I make a payment?
Hoe betaal ik?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

All Verified Sellers accept one or more of these payment methods:

  • Credit Card
  • PayPal Account
  • Direct Deposit (manual process)

Sellers require payment within 3 days of an auction being won or a Make An offer item being accepted. If you require more time please communicate with the seller directly. The payment methods accepted by each seller are shown on the item page and also when an item has been added to the cart.
How do I make a payment

Credit Card payments

If the seller accepts credit card payment you will see the Visa, Mastercard and Amex symbols on the cart page. If the credit card icons are not available you are still able to securely pay with your Credit Card through Paypal WITHOUT having a PayPal account. To pay with your credit card select the Paypal option and then select pay with credit card.

PayPal Account payments

Most of our Verified Sellers accept PayPal Account payments.

Direct Deposit payments

Direct Deposit is a manual process of contacting the seller and arranging to deposit funds into their bank account through a standard bank transfer.

How do I make a payment?

By using our inbuilt Checkout, you will have an opportunity to select your shipping provider, add postal insurance (optional), and automatically add tax (where applicable).

  1. In the top navigation, click on the shopping cart icon
  2. You will be presented with a list of all sellers whom are awaiting payments from you. It will show items that you have committed to buy via an auction or Make An Offer. It will also show items you have not committed to buy but have just added to the cart. These items can be removed from the cart at any time.

We use a 100% secure, PCI certified payment processor to facilitate payments and store your card details for future use (if you ask our website to remember your card).

Please check with your issuing credit card company whether you will be subject to international purchase fees when making cross-border payments to overseas based sellers.

Alle geverifieerde verkopers accepteren een of meer van deze betalingsmethoden:

  • Kredietkaart
  • Paypal account
  • Directe storting (handmatig proces)

Verkopers hebben betaling nodig binnen 3 dagen nadat een veiling is gewonnen of een Make An-aanbieding is geaccepteerd. Als u meer tijd nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper. De betalingsmethoden die door elke verkoper worden geaccepteerd, worden weergegeven op de itempagina en ook wanneer een item aan het winkelwagentje is toegevoegd.
Hoe betaal ik

Creditcardbetalingen

Als de verkoper creditcardbetaling accepteert, ziet u de Visa-, Mastercard- en Amex-symbolen op de winkelwagenpagina. Als de creditcardpictogrammen niet beschikbaar zijn, kunt u nog steeds veilig met uw creditcard betalen via Paypal ZONDER dat u een PayPal-account heeft. Om met uw creditcard te betalen, selecteert u de Paypal-optie en selecteert u vervolgens betalen met creditcard.

Betalingen via PayPal-rekening

De meeste van onze geverifieerde verkopers accepteren PayPal-accountbetalingen.

Directe aanbetalingen

Directe storting is een handmatig proces om contact op te nemen met de verkoper en ervoor te zorgen dat geld wordt gestort op hun bankrekening via een standaard overboeking.

Hoe betaal ik?

Door gebruik te maken van onze ingebouwde Checkout , heeft u de mogelijkheid om uw transporteur te selecteren, postverzekering toe te voegen (optioneel) en automatisch belasting toe te voegen (indien van toepassing).

  1. Klik in de navigatie bovenaan op het winkelwagenpictogram
  2. U krijgt een lijst te zien met alle verkopers die op betalingen van u wachten. Het zal items tonen die u heeft gepleegd om te kopen via een veiling of een bod doen. Er worden ook items weergegeven die u niet heeft willen kopen, maar die u zojuist aan de winkelwagen hebt toegevoegd. Deze items kunnen op elk moment uit de winkelwagen worden verwijderd.

We gebruiken een 100% veilige, PCI-gecertificeerde betalingsprocessor om betalingen te vergemakkelijken en uw kaartgegevens op te slaan voor toekomstig gebruik (als u onze website vraagt om uw kaart te onthouden).

Controleer bij uw uitgevende creditcardmaatschappij of u internationale aankoopkosten moet betalen wanneer u grensoverschrijdende betalingen doet aan buitenlandse verkopers.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

54 mensen vonden dit artikel nuttig

Heeft u nog vragen?