Verwerken...
About Us
Over ons
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

About Us - The Team, The Goal, The Dream, Our Opal & Gemstone Family

From the earliest days of our business in 2004 we have gone from a ‘one man show’ to a international specialist team which continues to grow our Opal and Gemstone business.  We are lucky enough to have years of experience in our team members from many industries and backgrounds allowing us to draw on that expertise and combine it with our passion for Opals and Gemstones. 

{{video:https://youtu.be/blpvnhW0oNk}}

Founder & CEO

About Us - Wayne Sedawie

Wayne Sedawie was introduced to Opals in 1992 by his brother Paul from Seda Opals, who mines at Lightning Ridge in New South Wales, Australia. After meeting his mate Chris from Opal Rush, Wayne was hooked on Opals. Over the years he has had shares in Opal mines, operated Opal cutting factories and jewelry factories overseas and has cut over 200,000 Opals himself. His growing passion for Opals made him realise he needed to bring these amazing stones to the people of the world. 

About Us - Paul Sedawie

In September 2004 Wayne founded Opal Auctions. The goal was to offer Opals direct from Opal miners and wholesalers direct to opal buyers all over the world. 13 years later over 330,000 Opals have new homes in over 184 countries. 

About Us - Estela Sedawie

In 2007 Wayne and his wife Estela started Gem Rock Auctions with the same principles and goals, to bring approved Verified Sellers to offer genuine gemstones to the world.

IT Department

About Us - Steve Thomas

Steve joined us 2005 and now has over 12 years’ experience in making sure our websites and servers are up 24/7. He is now also in charge of our specialist IT team who work on server upgrades, compliance issues, security, website development and maintenance. Our websites get 2-3,000 request per minute and over 34 million-page views per annum and need constant monitoring. To further his skills Steve completed an Amazon AWS Certified Solutions Architect course - Associate in 2017.

Adrian joined us in 2005 for a few years and then traveled the world working in New York and Sydney. He has recently returned to our IT team and is now in charge of our Mobile App development.

Business Development

About Us - Ross Sedawie

Ross has been responsible for our business development, SEO, content creation and advertising strategy since 2013.  As a trained Engineer and Gemologist, Ross monitors market trends in both the Opal and Gemstone industries and is constantly developing new stratergies for our business. His focus for 2018 will be targeted advertising for our websites.

Terese has worked on many project for our business since 2013.  Her qualifications as an IT Business Analyst with a minor in Accounting, along with over 12 years of experience working for large corporations has brought a proffesional edge to our business. 

Her focus for 2018 includes SEO, content creation and our online presence.

Shipping Department

About Us - Silvia Palmero

Silvia has been in charge of shipping from our head office now for over 10 years and has shipped hundreds and thousands of packages. Her Switzerland efficiency is paramount for our buyers to receive their parcel quickly and efficiently. Many buyers will have had contacted her in regard to their items and shipping. 

Marketing Department

Erika Sharpe

Erika started work for us in 2004 focusing on photography and listing items whilst completing her Naturopath course. She worked for several years as a Naturopath but the Opal bug never left her and she is now back working on our Social Media and assisting with content creation. 

About Us - Yuka Hatano

Yuka has been with us for over 5 years. Her Japanese precision assists greatly with Yuka being a wizz at photography, social media and daily operations. Her tasks are always varied and include photography, staff training and assisting in the daily runnings of the business.

About Us - Summer

Summer started with us 6 months ago and handles our social sites in China and our Opal website in China. She also assists with photograph. 

Sheriff Department

We have several international Gemologists who maintain our Gemstone and Opal Sheriff programs. They are based in Australia and USA. This department makes sure that our Opal and gemstones are verified and authenticated. We handled over 17,000 requested audit last year and they have been great asset for our customers. 

Customer Service & Support

Iris has worked with us for 3 years and many of you would have received messages from her over the years. She is in charge of our support tickets for both our customers and sellers. If anyone has a problem Iris can fix it. 

Verified Sellers

Our business wouldn’t exist without our 130+ Verified Sellers. They are trully the heart and soul of our Opal & Gemstone family. 

Over ons - Het team, het doel, de droom, onze familie Opal en edelstenen

Vanaf de vroegste dagen van ons bedrijf in 2004 zijn we van een 'one-man-show' naar een internationaal specialistisch team gegaan dat onze opaal- en edelsteenactiviteiten blijft uitbreiden. We hebben het geluk dat we jarenlange ervaring hebben met onze teamleden uit vele sectoren en achtergronden, zodat we die expertise kunnen benutten en combineren met onze passie voor Opalen en Edelstenen.

Oprichter en CEO

Over ons - Wayne Sedawie

Wayne Sedawie werd in 1992 geïntroduceerd bij Opals door zijn broer Paul van Seda Opals, die mijnen op Lightning Ridge in New South Wales, Australië. Nadat hij zijn maat Chris van Opal Rush had ontmoet, was Wayne verslaafd aan Opals. In de loop der jaren heeft hij aandelen in Opaalmijnen gehad, opereerde Opaal-snijfabrieken en sieradenfabrieken in het buitenland en heeft hij zelf meer dan 200.000 Opalen gesneden. Zijn groeiende passie voor Opalen deed hem beseffen dat hij deze verbazingwekkende stenen naar de mensen van de wereld moest brengen.

Over ons - Paul Sedawie

In september 2004 heeft Wayne Opal Auctions opgericht. Het doel was om Opals rechtstreeks van opaalmijnwerkers en groothandelaren rechtstreeks aan opaalinkopers over de hele wereld aan te bieden. 13 jaar later hebben meer dan 330.000 Opalen nieuwe huizen in meer dan 184 landen.

Over ons - Estela Sedawie

In 2007 startten Wayne en zijn vrouw Estela Gem Rock Auctions met dezelfde principes en doelen, om goedgekeurde Geverifieerde Verkopers te brengen om echte edelstenen aan de wereld te bieden.

IT afdeling

Over ons - Steve Thomas

Steve kwam bij ons in 2005 en heeft nu meer dan 12 jaar ervaring om ervoor te zorgen dat onze websites en servers 24/7 up zijn. Hij heeft nu ook de leiding over ons gespecialiseerde IT-team dat werkt aan serverupgrades, compliance-problemen, beveiliging, website-ontwikkeling en onderhoud. Onze websites ontvangen 2-3.000 aanvragen per minuut en meer dan 34 miljoen pagina's per jaar en moeten voortdurend worden gecontroleerd. Om zijn vaardigheden verder te ontwikkelen, heeft Steve in 2017 een cursus Amazon AWS Certified Solutions Architect - Associate gevolgd.

Adrian kwam in 2005 een paar jaar bij ons en reisde vervolgens de hele wereld over in New York en Sydney. Hij is onlangs teruggekeerd naar ons IT-team en heeft nu de leiding over onze ontwikkeling van mobiele apps.

Zakelijke ontwikkeling

Over ons - Ross Sedawie

Ross is sinds 2013 verantwoordelijk voor onze bedrijfsontwikkeling, SEO, contentcreatie en reclamestrategie. Als een getrainde ingenieur en gemoloog volgt Ross de markttrends in zowel de opaal- als de edelsteenindustrie en ontwikkelt hij voortdurend nieuwe strategieën voor ons bedrijf. Zijn focus voor 2018 zal gerichte reclame voor onze websites zijn.

Terese heeft sinds 2013 aan veel projecten voor ons bedrijf gewerkt. Haar kwalificaties als IT-bedrijfsanalist met een minor in Accounting, samen met meer dan 12 jaar ervaring in het werken voor grote bedrijven, hebben ons bedrijf een professionele voorsprong gegeven.

Haar focus voor 2018 omvat SEO, contentcreatie en onze online aanwezigheid.

Afdeling verzending

Over ons - Silvia Palmero

Silvia is al meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor verzending vanuit ons hoofdkantoor en heeft honderden en duizenden pakketten verzonden. Haar efficiëntie in Zwitserland is van het grootste belang voor onze kopers om hun pakket snel en efficiënt te ontvangen. Veel kopers hebben contact met haar opgenomen over hun artikelen en verzendkosten.

Afdeling Marketing

Erika Sharpe

Erika begon in 2004 voor ons te werken en richtte zich op fotografie en het aanbieden van items tijdens het voltooien van haar cursus Naturopath. Ze werkte verschillende jaren als natuurgeneeskundige, maar de Opal-bug heeft haar nooit verlaten en ze werkt nu terug op onze sociale media en helpt bij het maken van inhoud.

Over ons - Yuka Hatano

Yuka is al meer dan 5 jaar bij ons. Haar Japanse precisie helpt enorm met Yuka als een wizz in fotografie, sociale media en dagelijkse operaties. Haar taken zijn altijd gevarieerd en omvatten fotografie, personeelstraining en assisteren bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

Over ons - zomer

De zomer begon 6 maanden geleden bij ons en behandelt onze sociale sites in China en onze Opal-website in China. Ze helpt ook bij het fotograferen.

Sheriff Department

We hebben verschillende internationale Gemologists die onze Gemstone- en Opal Sheriff-programma's onderhouden. Ze zijn gevestigd in Australië en de VS. Deze afdeling zorgt ervoor dat onze Opal en edelstenen worden geverifieerd en geverifieerd. We hebben vorig jaar meer dan 17.000 aangevraagde audits afgehandeld en ze zijn een grote troef voor onze klanten.

Klantenservice en support

Iris heeft 3 jaar met ons gewerkt en velen van jullie zouden in de loop der jaren berichten van haar hebben ontvangen. Ze is verantwoordelijk voor onze supporttickets voor zowel onze klanten als verkopers. Als iemand een probleem heeft, kan Iris dit oplossen.

Geverifieerde verkopers

Ons bedrijf zou niet bestaan zonder onze 130+ geverifieerde verkopers. Ze zijn echt het hart en de ziel van onze familie Opal & Gemstone.

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

32 mensen vonden dit artikel nuttig

Heeft u nog vragen?