Obrada...
PARCEL 2 YUGOSLAVIA COINS 1963 J 88
PARCEL 2 NOVACI JUGOSLAVIJE 1963. J 88
Ovaj je tekst preveden strojno. Pokazati original?

Informacije o stavci

Dimenzije (mm) nije predviđeno
Težina (karata) nije predviđeno
Boje
Year 1963
Obrada...

2 COINS FROM YUGOSLAVIA

 

 

 

SIZE  21MM DIAMETER

WEIGHT 5.98 GRAMS FOR COIN

COIN GRADING VF-20 MIXED

 

Mint State Perfect Un-circulated (MS-70) Mint state un-circulated coin in perfect condition, showing no traces of wear, and no blemishes, scratches, handling or contact with other coins. The best quality coin possible.

Choice (Gem) Un-circulated (MS-65-69) An above average un-circulated coin which retains all of the original mint brilliance or luster, and has a very few contact marks on the surface or rim, which are barely noticeable.

Brilliant Un-circulated or BU (MS-60-64) An un-circulated coin having no traces of wear but which has a few contact marks, surface spotting or lacks some of its original luster.

Choice About Un-circulated (AU-55 & 58)
A coin having very light wear on only the highest points of the design but no other defects and with most of its luster remaining.

About Un-circulated (AU-50) Coin has evidence of light wear on many of the high points but at least half of the mint luster is still present.

Extremely Fine (EF-40)
The coin design is lightly worn in most places but all the features remain sharp and well defined.

Choice Very Fine (VF-30)
Light even wear on the surface and highest parts of the design but most major features and the lettering are sharp.

Very Fine (VF-20)
Minor features such as some of the finer hair detail, feathers, etc. will be moderately worn. Shows moderate wear on high points of design. All major details are clear.

Fine (F-12)
Moderate to considerable even wear over most features and the lettering. A lot of the details are worn through but you can still see a good deal of the design.

Very Good (VG-8)
The entire design is weak, but a few details are visible. Well worn throughout but coin rims still visible.

Good (G-4)
Heavily worn but design and legend still visible although quite weak in spots. Many details are gone.

About Good (AG-3)
Very heavily worn with portions of lettering, date and legends worn smooth and barely discernable.

2 NOVCA IZ JUGOSLAVIJE

VELIČINA 21MM PROMJER

TEŽINA 5,98 GRAMA ZA NOVAC

RAZRED NOVCA VF-20 MJEŠOVITI

Nana State Perfect Un-Circuled (MS-70) Kovani novac neokružen novčić u savršenom stanju, bez tragova istrošenosti i mrlja, ogrebotina, rukovanja ili kontakta s drugim kovanicama. Najkvalitetniji mogući novčić.

Izbor (dragulj) Neokruženo (MS-65-69) Natprosječni neokružen novčić koji zadržava sav izvorni sjaj ili sjaj kovnice, a na površini ili obodu ima vrlo malo dodirnih tragova koji su jedva primjetni.

Briljantan neokružen ili BU (MS-60-64) Neokružen novčić koji nema tragova istrošenosti, ali koji ima nekoliko tragova dodira, površinsko uočavanje ili mu nedostaje izvorni sjaj.

Izbor o neokruženom (AU-55 i 58)
Novčić koji ima vrlo lagano habanje samo na najvišim točkama dizajna, ali bez drugih nedostataka i s većinom svog sjaja.

O neokruženom (AU-50) novčiću postoje dokazi o laganom trošenju na mnogim visokim točkama, ali još uvijek je prisutna najmanje polovica sjaja kovnice.

Izuzetno fin (EF-40)
Dizajn novčića na većini se mjesta lagano nosi, ali sve značajke ostaju oštre i dobro definirane.

Izbor vrlo fin (VF-30)
Svjetlo se ravnomjerno troši na površini i najvišim dijelovima dizajna, ali većina glavnih karakteristika i slova su oštri.

Vrlo fino (VF-20)
Manje značajke poput nekih sitnijih detalja o kosi, perja itd. Umjereno će se nositi. Prikazuje umjereno trošenje na visokim točkama dizajna. Svi glavni detalji su jasni.

Fino (F-12)
Umjereno do znatno ravnomjerno habanje većine značajki i slova. Puno se detalja istrošilo, ali još uvijek možete vidjeti dobar dio dizajna.

Vrlo dobro (VG-8)
Cjelokupni dizajn je slab, ali nekoliko detalja je vidljivo. Dobro se nosi, ali i dalje su vidljivi naplatci novčića.

Dobro (G-4)
Jako je istrošen, ali dizajn i legenda još uvijek su vidljivi, iako na mjestima prilično slabi. Mnogi detalji su nestali.

O dobru (AG-3)
Jako nošen s dijelovima natpisa, datuma i legendi, nošen glatko i jedva razaznatljiv.

Ovaj je tekst preveden strojno. Pokazati original?

$4.00 USD

Informacije o reviziji

Program Coin Sheriff omogućava našim članovima da zatraže reviziju na bilo kojoj dražbi, koju dovršava neovisna Numismatic Specialist koja ocjenjuje točnost opisa predmeta i slika.

Cijene i detalji

Aukcijski broj 1078
Promatrači 2 promatrajući
Gledano 6,224 puta
Počinje 12th May 2009 4:00pm PDT

Osiguranje dostave

Pružatelj usluga dostava Tranzit
FedEx $3.00 7 dana
Registered Shipping $3.00 21 dana
$7.00 svih davatelja usluga (neobavezna)

Johnson Pojedinosti

Možda ti se također svidi