Probus AE antoninianus Quadriga Siscia 279 AD AC218

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 1 x 1 x 1mm
Gewicht (karaat) 1 karaat
Verwerken...

 

Probus (276 – 282 AD). AE antoninianus. Obv.: IMP PROPBVS P F AVG; radiate and cuirassed bust of emperor right. Rev.: SOLI INVICTO; Emperor, hand raised, in quadriga galloping left. In ex.: XXIVI (Siscia).

parcel weighs 3.1 grams

Mostly AE$ -Ae3

 

The early Roman coins made from brass ,copper or bronze had clearly defined denominations with a classification system as below

AE1 coins of 28 mm diameter or larger

AE2 coins between 23 and 27 mm diameter

AE3 coins between 18 and 22 mm diameter

AE4 coins 17mm diameter and under

  

Republic coins   289-41 bc

Imperial coins    27 bc – 498 ad

Roman Provincial

 

Roman Provincial are coins that were minted in the roman empire by local authorities not by Rome.Over 600 mints flourished during the Roman Imperial era and some based their coinage on that local coins before the Romans arrived.

The majority of these coins were bronze,as the Romans controlled silver coins and didn’t want the tribal areas to control silver but they did allow the Eastern Empire to have silver coins 

 

Republican Coins

Before coins were struck ,trade was accomplished with cattle or rough bronze.

It wasn’t till the end of the 4th centenary that bronze was shaped into flat crude bars and did not have a standard weight.

Rome produced its first coins around 300BC,these coins were inscribed ROMANOM

(of the romans) and production continued till the end of the Punic wars in 240 BC.

 

Imperial Coins images on coins took an important step when JULIUS CAESAR issued coins bearing his image, this was first time a living person was on coin and was to help influence Caesars control over his empire and make him appear god like.

Many of these coins were made from silver but towards the end the silver content was lowered as silver was scarce to find and sometimes these silver coins had no silver at all, this was due ti demand for silver from india and inflation as solders pay increased for 900 sestertii under augustus to 2000 sestertii under Septimus Server and the price of grain tripled so many coins were melted .

 

The Republic 289-41 bc 

Imperatorial Issues  71-27 bc

The Roman  Empire 27 bc - 498 ad 

Roman Provincial Coins 

Cast Bronze Coinage (Aes Grave)  289 -212 bc

Pompey the Great   (and his sons)  71 - 40 bc

The Twelve Caesars   27 bc - 96 ad

The Age of Constantine  307 - 337

 

Western Europe and North Africa

Pyrrhic and Punic Wars  280-212 bc

Julius Caesar  49 - 40 bc

The Adoptive Emperors  96 - 197

Byzantine 324

 

Eastern Europe

The Denarius Coinage  211 - 41 bc

Brutus and Cassius  43 - 42 bc

The Severan Dynasty  193 - 235

Heirs of Constantine  337 - 363

Asia Minor

 

Mark Antony  44 - 31 bc

The Soldier Emperors  235-268

Valentinian and Theodosius  364 - 423

Roman Egypt

 

 

Octavian  43 - 27 bc

The Time of Troubles  259-285

The Late Empire  423 - 498

 

 

 

The Tetrarchy

285-324

 

 

Probus (276 - 282 AD). AE antoninianus. Voorb .: IMP PROPBVS PF AVG; uitstralen en cuirassed buste van keizer rechts. Rev .: SOLI INVICTO; Keizer, met de hand opgeheven, in quadriga galopperende naar links. In bijvoorbeeld .: XXIVI (Siscia).

pakket weegt 3,1 gram

Meestal AE $ -Ae3

De vroege Romeinse munten gemaakt van koper, koper of brons hadden duidelijk gedefinieerde denominaties met een classificatiesysteem zoals hieronder

AE1 munten van 28 mm diameter of groter

AE2-munten met een diameter tussen 23 en 27 mm

AE3-munten tussen 18 en 22 mm diameter

AE4 munten 17 mm diameter en onder

  

Republiek munten 289-41 v. Chr

Keizerlijke munten 27 bc - 498 advertentie

Romeinse provincie

 

Roman Provincial zijn munten die zijn geslagen in het Romeinse rijk door de lokale autoriteiten, niet door Rome. Meer dan 600 pepermuntjes bloeide tijdens het Romeinse keizerlijke tijdperk en sommige baseerden hun munten op die lokale munten voordat de Romeinen arriveerden.

De meeste van deze munten waren van brons, omdat de Romeinen zilveren munten beheersten en niet wilden dat de tribale gebieden zilver bestreken, maar wel dat het oostelijke rijk zilveren munten had

 

Republikeinse munten

Voordat munten werden geslagen, werd handel met vee of ruw brons tot stand gebracht.

Het was pas aan het einde van het 4e eeuwfeest dat brons werd gevormd tot platte ruwe staven en geen standaardgewicht had.

Rome produceerde zijn eerste munten rond 300 vC, deze munten waren ROMANOM ingeschreven

(van de Romeinen) en de productie ging door tot het einde van de Punische oorlogen in 240 voor Christus.

 

Imperial Coins-afbeeldingen op munten hebben een belangrijke stap gezet toen JULIUS CAESAR munten met zijn afbeelding uitdeed, dit was de eerste keer dat een levend persoon op de munt zat en ertoe zou bijdragen de controle over zijn keizerrijk door Caesars te beïnvloeden en hem als een god te laten lijken.

Veel van deze munten waren gemaakt van zilver, maar tegen het einde werd het zilvergehalte verlaagd omdat zilver schaars was om te vinden en soms hadden deze zilveren munten helemaal geen zilver, dit was te wijten aan de vraag naar zilver uit India en de inflatie als soldaten betalen verhoogd voor 900 sestertii onder augustus tot 2000 sestertii onder Septimus Server en de prijs van graan verdrievoudigde zo veel munten werden gesmolten.

 

De Republiek 289-41 v. Chr

Imperatoriale problemen 71-27 v. Chr

Het Romeinse rijk 27 bc - 498 advertentie

Romeinse provinciale munten

Gegoten Bronzen Munten (Aes Grave) 289 -212 v. Chr

Pompey de Grote (en zijn zonen) 71 - 40 v. Chr

De twaalf Caesars 27 vc - 96 ad

Het tijdperk van Constantijn 307 - 337

 

West-Europa en Noord-Afrika

Pyrrhische en Punische oorlogen 280-212 v. Chr

Julius Caesar 49 - 40 v. Chr

De adoptieve keizers 96 - 197

Byzantine 324

 

Oost-Europa

De Denarius-munten 211 - 41 v. Chr

Brutus en Cassius 43 - 42 voor Christus

De Severan-dynastie 193 - 235

Erfgenamen van Constantijn 337 - 363

Klein-Azië

Mark Antony 44 - 31 v. Chr

The Soldier Emperors 235-268

Valentinian en Theodosius 364 - 423

Romeins Egypte

Octavian 43 - 27 bc

The Time of Troubles 259-285

The Late Empire 423 - 498

 

De tetrarchie

285-324

 

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

$32.00 USD

Voeg toe aan winkelkar Doe een bod
Verzending $5.00
28 Dagen via Standard Shipping - Untracked
Toevoegen aan kijklijst Een vraag stellen * Alle prijzen in USD

Auditinformatie

Het Coin Sheriff programma stelt onze leden in staat om een audit aan te vragen voor elke veiling, die wordt voltooid door een onafhankelijke Numismatic Specialist die de nauwkeurigheid van de objectbeschrijving en afbeeldingen beoordeelt.

Vraag audit aan

Prijzen en details

Veiling-ID 17156
Kijkers 2 kijken
Bekeken 1,892 keer
Begint 17th Dec 2017 12:57pm PST

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
FedEx $29.00 5 dagen
Registered Shipping $15.00 14 dagen
Standard Shipping - Untracked $5.00 28 dagen
Verzendkosten verzekering alle aanbieders $7.00 (optioneel)

Dit vind je misschien ook leuk