Verwerken...
PERTH MINT ONE OUNCE GOLD BAR 99.99%
SPOTPRIJS PLUS 10% - PERTH MINT ONE OUNCE GOUDBAR 99,99%
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 1 x 1 x 1mm
Gewicht (karaat) 1 karaat
Kleuren
Verwerken...

 

Gold coin payment is only  Direct bank wire.

No credit card is excepted for gold

Bank transfer to USA or Australian bank

Message for details and shipping before bidding

Thank you

PLEASE DO NOT BID ON THIS AUCTION

Just send message wayne to confirm spot price

Paypal request sent

Order confirmed on payment

Delivery is approx 6 TO 8 WEEKS AS MINT HAS LARGE BACK LOG OF ORDERS AT PRESENT

PLEASE DO NOT BID ON THIS AUCTION BUT MESSAGE ME

YOU CAN BUY WITH CONFIDENCE AS OPALPLUS HAS  HAD OVER 10,000 SUCCESFUL PAYPAL TRANSACTIONS

 

FOR LARGE ORDERS WE CAN SET UP PMCP SO THAT GOLD IS STORED AT PERTH MINT AUSTRALIA DETAILS BELOW

  The Perth Mint Certificate Program (PMCP)

The Perth Mint Certificate Program (PMCP) is operated by Gold Corporation, an international precious metals refining, minting and trading group wholly owned by the Government of the State of Western Australia. The Program offers international investors a unique range of precious metal storage facilities on competitive terms. Our facilities are especially suitable for private investors seeking confidentiality and flexibility and a safe haven for their precious metal assets in a turbulent world. The Perth Mint is the only depository operating today that can offer you a Government Guarantee of one of Australia’s wealthiest states. The Perth Mint is operated by Gold Corporation, a unique diversified Australian precious metals group created by statute in 1987, and wholly owned by the Government of Western Australia. The Perth Mint Certificate Program is the only government guaranteed precious metal accumulation program in the world. Transaction confidentiality is provided for under the Gold Corporation Act 1987 and the Perth Mint Certificate Programs administrative procedures.

What is a Perth Mint Certificate?   The Perth Mint Certificate (PMC) is a document that evidences your legal title to precious metals stored on either an Allocated (segregated) or an unallocated (un-segregated) basis with The Perth Mint. The document is registered to the owner and identified by a client name and Certificate number. It provides you with an impressive combination of S.A.F.E. features - Security, Affordability, Flexibility, and Exclusivity

S.A.F.E. Features

SECURE    The Perth Mint is wholly owned by the Government of Western Australia and has been providing investors with precious metal storage and trading facilities since 1899.    Western Australia is rated AAA by the US International Credit Rating Agency, Standard and Poor’s.    The bullion bar products of the Gold Corporation group enjoy accreditation from the London Bullion Market Association (LBMA), the New York Commodities Exchange (COMEX) and the Tokyo Commodities Exchange (TOCOM).    All precious metal owned or controlled by the group, including PMCP metal, is insured (at The Perth Mint’s cost) by Lloyds of London.

AFFORDABLE    No storage fees on unallocated certificates.    An investor can collect precious metals from The Perth Mint or arrange insured delivery to an international location.    Entry to the Perth Mint Certificate Program requires only a low minimum investment of USD 10,000 for coins and bars or bullion. Minimum subsequent purchase or sale amounts are USD 5,000 [not including certificate fee(s)].

FLEXIBLE    No predetermined transaction size, other than the minimum requirements listed above.    The Perth Mint Certificate is NON-NEGOTIABLE, but is TRANSFERABLE.    An investor can select precious metal legal tender coins and/or bars.

EXCLUSIVE    The Perth Mint is operated by Gold Corporation, a unique diversified Australian precious metals group created by statute in 1987, and wholly owned by the Government of Western Australia.    The Perth Mint Certificate Program is the only government guaranteed precious metal accumulation program in the world.    An investor has a private client vaulting relationship with The Perth Mint.    Transaction confidentiality is provided for under the Gold Corporation Act 1987 and the Perth Mint Certificate Programs administrative procedures.

 

How to Purchase a Certificate

Step 1: Print the application forms and fill them out with all relevant information (see below for the types of account allowed). If the application is to be faxed to Opalplus   you must complete form (s.21) the identification record for a signatory to an account form. This along with photocopies of the identification must also be mailed to our office. You may also complete an application in store in which case form (201) will be filled out.

Below are the types of accounts which may be held through the certificate program.

Individual/s To open an account in the name of an individual/s we will need to receive: • a completed application form for each operating authority; and, • notarised copies of identification for each operating authority (normally a passport and drivers licence).

Company To open an account in the name of a company we will need to receive: • a completed application form for each operating authority; and, • notarised copies of identification for each operating authority (normally a passport and drivers licence); and, • notarised copies of the Certificate of Incorporation/Registration of the company; and, • the company’s registration number, company address and operating authority’s position held within the company.

Superfund To open an account in the name of a Superfund we will need to receive: • a completed application form for each operating authority; and, • notarised copies of identification for each operating authority (normally a passport and drivers licence); and, • notarised copies of the Certificate of Registration of the Superfund; and, • notarised copies of the first two and last two pages of the Superfund document (‘first two’ includes the title page)

Trust To open an account in the name of a Trust we will need to receive: • a completed application form for each operating authority; and, • notarised copies of identification for each operating authority (normally a passport and drivers licence); and, • notarised copies of the first two and last two pages of the Trust document (‘first two’ includes the title page)   Step 2: Once the application has been received by opalplus an account with the Perth Mint will be set up on your behalf.  No purchase is made until there are cleared funds in our account either by via Bank Transfer or by Bank Cheque. Please note to leave a receipt number or the applicant name on the transfer for reference purposes.

Step 3:  After the funds have been transferred it is recommended that you phone Opalplus  to advise them on your status. Opalplus will endeavour to contact clients once the money has cleared, however, Opalplus will not be held responsible for not informing clients when funds have cleared. It is the responsibility of the client to contact Opalplus. Purchases are only made after the client has agreed to the spot price set by the Perth Mint.  Once the transaction is completed you will receive an email confirming the details of your transaction.

 

Goudstaven zijn nu erg populair voor beleggers en verzamelaars

OPMERKING ALS BETAALDE PAYPAL EXTRA 2,5% PRIJS IS TOEGEPAST

ALS DIRECTE DEPOIST GEEN EXTRA KOSTEN

CoinsplusBullion kan nu een ounce aanbieden   goudstaven op SPOTPRIJS

plus handling- en verzendkosten van 10% plus verzekering van $ 43,50 per ounce

Perth Mint is de belangrijkste goudmunt van Australië en aangezien we een van 's werelds grootste goudmijnenlanden zijn, heeft de munt een solide reputatie.

Vanwege de grote vraag op dit moment duurt het 6-8 weken voordat uw gold ounce klaar is

Bars worden aangeboden op de spotprijs van de dag,

CITAAT AFHANKELIJK VAN SPOT GOLD PRIJS EN AUSTALIAN DOLLAR CONVERSION OP DIE DAG DAT DEZE PRIJZEN ALLEEN INDICATIEF ZIJN VAN KOSTEN

bijvoorbeeld als goud $ 895 per ounce is

De kosten zijn $ 950 plus een mintarief van $ 95 plus verzekering n verzendkosten $ 43,50

TOTALE KOSTEN GELEVERD $ 1088.50

Procedure om te kopen

GELIEVE TE BIEDEN NIET OP DEZE VEILING

Stuur een bericht naar wayne om de spotprijs te bevestigen

Paypal-verzoek verzonden

Bestelling bevestigd bij betaling

De levering is ongeveer 6 TOT 8 WEKEN ALS DE MUNT HEEFT EEN GROOT RUGLOGBOEK VAN BESTELLINGEN BIJ HET HUIDIGE

GELIEVE TE BIEDEN NIET OP DEZE VEILING MAAR BERICHT MIJ

JE KUNT KOPEN MET VERTROUWEN ZOALS OPALPLUS DAT HEEFT   HAD MEER DAN 10.000 SUCCESVOLLE PAYPAL-TRANSACTIES

VOOR GROTE BESTELLINGEN KUNNEN WE PMCP INSTELLEN ZODAT GOUD IS OPGESLAGEN OP PERTH MINT AUSTRALIË DETAILS HIERONDER

  Het Perth Mint Certificate Program (PMCP)

Het Perth Mint Certificate Program (PMCP) wordt beheerd door Gold Corporation, een internationale organisatie voor het raffineren, marcen en verkopen van edele metalen die volledig eigendom is van de regering van de staat West-Australië. Het programma biedt internationale investeerders een uniek assortiment opslagfaciliteiten voor edelmetalen tegen concurrerende voorwaarden. Onze faciliteiten zijn met name geschikt voor particuliere beleggers die op zoek zijn naar vertrouwelijkheid en flexibiliteit en een veilige haven zijn voor hun kostbare metalen activa in een turbulente wereld. De Perth Mint is de enige beheerder die vandaag de dag actief is en die u een overheidsgarantie van een van de rijkste staten van Australië kan bieden.
De Perth Mint wordt beheerd door Gold Corporation, een unieke gediversifieerde Australische edelmetaalgroep die in 1987 door de wet is opgericht en volledig in handen is van de regering van West-Australië. Het Perth Mint Certificate Program is het enige door de overheid gegarandeerde programma voor het verzamelen van edelmetalen in de wereld. De vertrouwelijkheid van de transacties is geregeld in de Gold Corporation Act 1987 en de administratieve procedures van het Perth Mint Certificate Programs.

Wat is een Perth Mint-certificaat?

Het Perth Mint Certificate (PMC) is een document dat uw legale titel van edele metalen bewijst die zijn opgeslagen op ofwel een gealloceerde (gescheiden) of een niet-toegewezen (niet-gescheiden) basis met The Perth Mint. Het document is geregistreerd bij de eigenaar en geïdentificeerd door een klantnaam en een certificaatnummer. Het biedt u een indrukwekkende combinatie van SAFE-functies: beveiliging, betaalbaarheid, flexibiliteit en exclusiviteit


VEILIGE functies

SECURE

De Perth Mint is volledig in handen van de regering van West-Australië en biedt beleggers sinds 1899 opslagfaciliteiten voor edelmetalen en handelsfaciliteiten.

Western Australia is AAA door het Amerikaanse International Credit Rating Agency, Standard and Poor's.

De edelmetaalproducten van de Gold Corporation-groep genieten accreditatie van de London Bullion Market Association (LBMA), de New York Commodities Exchange (COMEX) en de Tokyo Commodities Exchange (TOCOM).

Alle edelmetalen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de groep, inclusief PMCP-metaal, zijn verzekerd (tegen The Perth Mint) door Lloyds of London.


BETAALBARE


Geen opslagkosten voor niet-toegewezen certificaten.

Een belegger kan edelmetalen verzamelen van The Perth Mint of een verzekerde levering regelen naar een internationale locatie.

Toegang tot het Perth Mint Certificate Program vereist slechts een lage minimale investering van USD 10.000 voor munten en staven of edelmetaal. Minimale volgende aankoop- of verkoopbedragen zijn USD 5.000 [exclusief certificaatkosten].


FLEXIBELE

Geen vooraf bepaalde transactiegrootte, anders dan de minimumvereisten hierboven vermeld.

Het Perth Mint-certificaat is niet-verhandelbaar, maar is overdraagbaar.

Een belegger kan legale munten en / of staven van edelmetaal selecteren.


EXCLUSIVE


De Perth Mint wordt beheerd door Gold Corporation, een unieke gediversifieerde Australische edelmetaalgroep die in 1987 werd opgericht door de overheid en volledig in het bezit was van de regering van West-Australië.

Het Perth Mint Certificate Program is het enige door de overheid gegarandeerde programma voor het verzamelen van edelmetalen in de wereld.

Een investeerder heeft een privé-relatie met de Perth Mint.

De vertrouwelijkheid van de transacties is geregeld in de Gold Corporation Act 1987 en de administratieve procedures van het Perth Mint Certificate Programs.

 

Hoe een certificaat te kopen

Stap 1:
Druk de aanvraagformulieren af ​​en vul ze in met alle relevante informatie (zie hieronder voor de soorten accounts die zijn toegestaan). Als de toepassing moet worden gefaxt naar Opalplus   u moet formulier (s.21) invullen van het identificatierecord voor een ondertekenaar van een rekeningformulier. Dit moet samen met fotokopieën van de identificatie ook naar ons kantoor worden verzonden. U kunt ook een aanvraag in de winkel voltooien, in welk geval formulier (201) zal worden ingevuld.

Hieronder staan ​​de soorten accounts die via het certificaatprogramma kunnen worden bijgehouden.

Individueel / s
Om een ​​account te openen in de naam van een persoon, moeten we het volgende ontvangen:
• een ingevuld aanvraagformulier voor elke operationele autoriteit; en,
• notariële kopieën van identificatie voor elke exploiterende autoriteit (normaal gesproken een paspoort en rijbewijs).

Bedrijf
Om een ​​account te openen in de naam van een bedrijf, moeten we het volgende ontvangen:
• een ingevuld aanvraagformulier voor elke operationele autoriteit; en,
• notariële kopieën van identificatie voor elke exploiterende autoriteit (normaal een paspoort en rijbewijs); en,
• notariële kopieën van het certificaat van oprichting / registratie van het bedrijf; en,
• het registratienummer, het bedrijfsadres en de positie van de exploitant in het bedrijf.

Superfund
Om een ​​account te openen in de naam van een Superfund, moeten we het volgende ontvangen:
• een ingevuld aanvraagformulier voor elke operationele autoriteit; en,
• notariële kopieën van identificatie voor elke exploiterende autoriteit (normaal een paspoort en rijbewijs); en,
• notariële kopieën van het bewijs van registratie van het superfonds; en,
• notariële kopieën van de eerste twee en laatste twee pagina's van het Superfund-document ('eerste twee' bevat de titelpagina)

Vertrouwen
Om een ​​account te openen in de naam van een Trust, moeten we het volgende ontvangen:
• een ingevuld aanvraagformulier voor elke operationele autoriteit; en,
• notariële kopieën van identificatie voor elke exploiterende autoriteit (normaal een paspoort en rijbewijs); en,
• notariële kopieën van de eerste twee en laatste twee pagina's van het Vertrouwensdocument ('eerste twee' bevat de titelpagina)

Stap 2:
Zodra de aanvraag door opalplus is ontvangen, wordt namens u een account bij de Perth Mint opgezet. Er wordt geen aankoop gedaan voordat er geld op onze rekening is vrijgemaakt, hetzij via een bankoverschrijving of via een bankcheque. Houd er rekening mee dat u een ontvangstnummer of de naam van de aanvrager op de overdracht achterlaat voor referentiedoeleinden.


Stap 3:
Nadat het geld is overgemaakt, wordt u geadviseerd Opalplus te bellen om hen te adviseren over uw status. Opalplus tracht contact te leggen met klanten zodra het geld is gewist, maar Opalplus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet informeren van klanten wanneer het geld is gewist. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met Opalplus. Aankopen worden pas gedaan nadat de klant akkoord is gegaan met de spotprijs die is vastgesteld door de Perth Mint. Zodra de transactie is voltooid, ontvangt u een e-mail waarin de details van uw transactie worden bevestigd.

 

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?
U heeft niet geboden op deze veiling.

Gesloten

1 bid tot nu toe geplaatst

$2,200 au2211
Toevoegen aan kijklijst Een vraag stellen * Alle prijzen in USD

Audit-informatie

Deze veiling is gecontroleerd door een Coin Sheriff en ze hebben het volgende gevonden: Bekijk rapport

Prijzen & Details

Bodverhoging $1
Openingsbod $2,200
Veiling-ID 6365
Watchers 16 kijken
bekeken 13,431 keren
begint 26th Apr 2021 10:30pm PDT
Loopt af 28th Apr 2021 3:25am PDT

Verzend verzekering

Aanbieder Verzending Doorvoer
FedEx $33.00 7 dagen
Registered Shipping $16.00 21 dagen
Verzending Verzekering alle aanbieders $70.03 (optioneel)

Dit vind je misschien ook leuk