Verwerken...
:Lunar 2011 Rabbit 1/4 ounce Gold Proof Gold coin
: Lunar 2011 Konijn 1/4 ounce Gouden Proof Gouden munt
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

onderwerp informatie

Afmetingen (mm) 1 x 1 x 1mm
Gewicht (karaat) 1 karaat
Kleuren
Year
  • 2011
Gold Coins
Mint/Proof Coins
Certified Coins
Verwerken...

  

Gold coin payment is only  Direct bank wire.

No credit card is excepted for gold

Bank transfer to USA or Australian bank

Message for details and shipping before bidding

Thank you

 

 

2011 Rabbit ¼ ounce Gold Proof Gold coins

 

In 2011, the popular Australian Lunar Gold Coin Series celebrates the Year of the Rabbit, the fourth animal in the 12-year cycle of the Chinese zodiac. These superb releases are perfect for people born in the Year of the Rabbit – 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 and 2011 – who are regarded as intelligent, articulate, compassionate and loyal.

Proof Quality 99.99% Pure Gold

Each coin is meticulously struck from 99.99% pure gold in proof quality, the 2011 releases are available, 1/4oz, 

Unique Reverse Design

The reverse of each coin depicts a rabbit next to a cabbage and a pot with Chinese lettering.  The Chinese character for ‘rabbit’ and the inscription ‘Year of the Rabbit’ also appear in the design with The Perth Mint’s traditional ‘P’ mintmark.

Australian Legal Tender

Issued as legal tender under the Australian Currency Act 1965, each coin features the Ian Rank-Broadley effigy of her Majesty Queen Elizabeth II, the 2011 year-date and the monetary denomination are shown on the obverse of each coin.

Extremely Limited Mintages

No more than, 5,000 1/4oz coins, 5,000

Certificate of Authenticity

Each coin and set is accompanied by a numbered Certificate of Authenticity.

Elegant Presentation

Gold Proof Australian Lunar Series II coins are housed in elegant oval-shaped display cases featuring a granite effect base and a glossy timber-effect lid. Each case comes in an illustrated shipper.

Great Gift Ideas

As well as appealing to proof coin collectors, these outstanding releases also make great gifts for people born in any year ‘ruled’ by the Chinese lunar rabbit.

Technical Specifications

 

 

 

1/4oz

1/10oz

Gold Content (Troy oz)

 

0.25

 

Monetary Denomination (AUD)

 

25

 

Fineness (% purity)

 

99.99

 

Minimum Gross Weight (g)

 

7.777  

 

Maximum Diameter (mm)

 

22.60

 

Maximum Thickness (mm)

 

2.20

 

 

 

 

 

Year of the Rabbit – 3 February 2011 to 22 January 2012

 

The Rabbit is the fourth sign of the Chinese Zodiac.  The rabbit is a   particularly lucky emblem and those born under this sign are believed to have   an uncanny gift for choosing the right thing.

Well-respected and wise, people with ‘rabbit’ personalities are renowned   for their excellent memories and good taste.  They make honourable and   successful business partners and are also conservative by nature.

Famous people born in the Year of the Rabbit include Brad Pitt (1963),  Angelina Jolie (1975), George Orwell (1903), Germaine Greer (1939), Albert   Einstein (1879), and Confucius (551BC).

 

 

Chinese Lunar Calendar

 

Reputedly the oldest chronological record in history, the ancient Chinese Lunar Calendar dates back beyond 2,600 BC. Based on the appearance of the new moon, it associates a different animal with each year in the 12-year lunar cycle.

Traditionally, the first year of the lunar cycle is ‘ruled’ by the mouse. According to legend, the order of the animals in Chinese astrology was determined by their race across a river. Unknown to the ox, the mouse hitched a ride on its back, leaping to victory at the very last second. The tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog and pig followed the quick-thinking mouse and the flabbergasted ox to dry land.

In Chinese culture, each animal is believed to influence the personality of the people born under its ‘rule’.  The following table makes it easy to determine your most likely Lunar animal.  The exact dates of the current Lunar year, which are dictated by the appearance of the new moon, are included below.

 

Mouse

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

Ox

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

Tiger

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

Rabbit

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

Dragon

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

Snake

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

Horse

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

Goat

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

Monkey

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

Rooster

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

Dog

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

Pig

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

Betaling met gouden munten is alleen mogelijk via directe bankoverschrijving.

Geen enkele creditcard wordt uitgezonderd voor goud

Bankoverschrijving naar de Amerikaanse of Australische bank

Bericht voor details en verzending alvorens te bieden

Dank je

2011 Konijnen ¼ ounce Gouden Proof Gouden munten

In 2011 viert de populaire Australian Lunar Gold Coin Series het Jaar van het Konijn, het vierde dier in de 12-jarige cyclus van de Chinese dierenriem. Deze fantastische releases zijn perfect voor mensen die geboren zijn in het Jaar van het Konijn - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 en 2011 - die worden beschouwd als intelligent, welbespraakt, medelevend en loyaal.

Bewijskwaliteit 99,99% puur goud

Elke munt is minutieus geslagen uit 99,99% puur goud in proof-kwaliteit, de releases van 2011 zijn beschikbaar, 1 / 4oz,

Uniek omgekeerd ontwerp

Op de keerzijde van elke munt staat een konijn afgebeeld naast een kool en een pot met Chinese letters. Het Chinese karakter voor 'konijn' en de inscriptie 'Year of the Rabbit' komen ook voor in het ontwerp met het traditionele P-muntteken van The Perth Mint.

Australische wettig betaalmiddel

Elke munt , uitgegeven als wettig betaalmiddel onder de Australian Currency Act 1965, is voorzien van de Ian Rank-Broadley-beeltenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, de jaartal van 2011 en de geldwaarde staan op de voorzijde van elke munt.

Extreem beperkte aantal munten

Niet meer dan 5.000 munten van 1 / 4oz, 5.000

Certificaat van echtheid

Elke munt en set wordt vergezeld van een genummerd Certificaat van Echtheid.

Elegante presentatie

Gold Proof Australian Lunar Series II-munten zijn ondergebracht in elegante ovale vitrines met een granieteffect aan de onderkant en een glanzend hout-effect deksel. Elk doosje wordt geleverd in een geïllustreerde verzender.

Geweldige cadeau-ideeën

Deze uitstekende releases zijn niet alleen aantrekkelijk voor verzamelaars van munten, maar zijn ook geweldige geschenken voor mensen die geboren zijn in een jaar dat wordt 'geregeerd' door het Chinese maankonijn.

Technische specificaties

1 / 4oz

1 / 10oz

Goudgehalte (Troy oz)

0.25

Munteenheid (AUD)

25

Fijnheid (% zuiverheid)

99,99

Minimaal brutogewicht (g)

7,777

Maximale diameter (mm)

22.60

Maximale dikte (mm)

2,20

 

 

Jaar van het konijn - 3 februari 2011 tot 22 januari 2012

Het konijn is het vierde teken van de Chinese dierenriem. Het konijn is een bijzonder gelukkig embleem en van degenen die onder dit teken zijn geboren, wordt aangenomen dat ze een griezelig geschenk hebben om het juiste te kiezen.

Goed gerespecteerd en wijs, mensen met 'konijn'-persoonlijkheden staan bekend om hun uitstekende herinneringen en goede smaak. Ze zijn eervolle en succesvolle zakenpartners en zijn ook conservatief van aard.

Beroemde mensen geboren in het Jaar van het Konijn zijn onder andere Brad Pitt (1963), Angelina Jolie (1975), George Orwell (1903), Germaine Greer (1939), Albert Einstein (1879) en Confucius (551 v.Chr.).

Chinese maankalender

 

Naar verluidt het oudste chronologische record in de geschiedenis, dateert de oude Chinese maankalender van meer dan 2.600 voor Christus. Gebaseerd op het verschijnen van de nieuwe maan, associeert het een ander dier met elk jaar in de 12-jarige maancyclus.

Traditioneel wordt het eerste jaar van de maancyclus 'geregeerd' door de muis. Volgens de legende werd de volgorde van de dieren in de Chinese astrologie bepaald door hun race over een rivier. Onbekend bij de os, liftte de muis op zijn rug en sprong op de allerlaatste seconde naar de overwinning. De tijger, het konijn, de draak, de slang, het paard, de geit, de aap, de haan, de hond en het varken volgden de snel denkende muis en de verbijsterde os naar het droge.

In de Chinese cultuur wordt aangenomen dat elk dier de persoonlijkheid beïnvloedt van de mensen die onder zijn 'regel' zijn geboren. De volgende tabel maakt het gemakkelijk om uw meest waarschijnlijke Lunar-dier te bepalen. De exacte data van het huidige maanjaar, die worden bepaald door het verschijnen van de nieuwe maan, zijn hieronder opgenomen.

Muis

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

Os

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

Tijger

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

Konijn

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

Draak

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

Slang

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

Paard

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

Geit

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

Aap

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

Haan

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

Hond

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

Varken

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

$683.00 USD

Audit informatie

Er is een Coin Sheriff audit in behandeling voor deze veiling. Kom snel terug om de voltooide audit te zien.

Prijzen en details

Veiling-ID 6047
Wachters 4 het kijken
bekeken 9,044 keren
Begint 6th Sep 2010 7:55pm PDT

Verzend verzekering

Aanbieder Verzenden Doorvoer
FedEx $39.00 7 dagen
Registered Shipping $16.00 14 dagen
Verzendkostenverzekering alle aanbieders $24.49 (optioneel)

Dit vind je misschien ook leuk