Lako
Obrada...
How To Clean Coins
Kako očistiti novčiće
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

How To Clean CoinsFirst DO NOT clean valuable coins. Most collectors rarely clean a coin as it can greatly reduce its value. If you have some smaller value coins like Dimes or Pennies, then this article is for you. Patina is the thin layer of tarnish that develops on a coin over many years and many coin collectors appreciate this, as they grade coins with too many factors to consider from rarity of the date and condition of the coin. It can be greenish copper- type colours or brownish hues. It is best not to clean patina off rare coins as the value can be reduced. 99% of coins do not increase in value after you clean them but if you have some old coins you wish to clean, try these steps.

We all have coins in our drawers which are dirty and even have a certain smell, fortunately most of these are lower value coinage and you can enjoy cleaning these as most are just pocket change.

 • Rinse the coins under running water. Hold the coins by their edges.
 • Distilled water is best as most water is now treated with fluoride and this can cause different chemical reaction with some coins as many coins have several metals within them when they are minted.
 • Soak the coins in vinegar for around a minute.
 • Rinse in running warm tap water and fully rinse the coins.
 • Air dry instead of using a drying cloth.

If it is still dirty you can use light brush for caked-on dirt. Dry the coin with a soft lint free cloth. Do not rub coin, just let it dry in the air.

WAYS TO CLEAN SILVER COINS

 • Complete the same process as outlined above and soak for 5 minutes in lemon juice help to keep the coin shiny.

Canadian coins that is 99.99% pure silver does have a problem with Milk spots, this refers to milky white substance that appear on Royal Canadian Mint Coins. This is due to their mintage process and microscopic silver chloride debris that is responsible for leaving the blotches. How To Clean Coins

Perth Mint coins do not have these issues as they updated their equipment and it is very rare to find an Australian silver coin with these milk spots, but the Royal Canadian Mint (RCM) still has this problem. The Royal Canadian Mint had stated that their coins are not collector coins but bullion, so it is not a problem they intend to address. They do not consider bullion as circulating coin or for collectors. So be aware when buying RCM coins that they may have milks spots on them at some stage.

Silver Maple Leaf Coins seem to be the most effected silver bullion. It seems once over .999 purity to go to 99.99 % pure silver is very complicated. Some people use pencil rubbers to clean or silver cleaning cloth for silver jewelry. Best to keep RCM coinage in capsules but some NGC capsules have developed spots after sealed.

COPPER COINS

Most countries mintage of large volumes of copper coins that were low denominations but some of the deigns were of high standard so its easy to understand why people want to clean these copper coinages. Britain’s one penny displayed beautiful design, Britannia seated facing right, wearing a helmet, holding a trident, hand resting on a shield and most famous copper coinage is the shipwreck 1808 Admiral Gardner Shipwreck coins popular with coin dealers worldwide. European copper coinage includes 1853-1856 (five) 5 cents with beautiful Roman style design. The reasons why people want to clean copper coins is to remove the Copper oxide, a greenish tarnish common on these copper items.

WAYS OF CLEANING COPPER COINS

 • Place a table spoon of table salt in small container.
 • Add white vinegar to moisten salt.
 • Apply paste to coins, some may need to be soaked for 5 minutes.
 • The effect is immediate. You can use ketchup, tomato paste or lemon juice as they are also acidic.
 • Rinse with warm water and air dry.

How To Clean Coins

Do not use this method on valuable coins and be careful not to get any in your eyes.

HOW TO CLEAN BRONZE COINS

Bronze coins can also be cleaned in soapy water or olive oil but not virgin olive oil as it might tarnish the metal.

HOW TO CLEAN GOLD COINS

 • Soak the coins in warm soapy water only. Distilled water is best. 
 • Air dry the gold coins only.  Gold is too valuable to risk damage.
 • Some people do use a gold cleaning cloth that is used for gold jewelry.

ANCIENT COINS

First decide, do you really want clean a ancient artifacts? Some ancient coinage when found can be completely covered in solidified clay or dirt, then commercial coin dealers soak them in liquid soap on vibrating machine which cleans and softens the outer material leaving coinage and platina on coin as it had been before. If you stil think you want to clean your ancient coin then,

 • Soak in soapy distilled water but never use lemon juice or vinegar on Bronze coinage.
 • Baking Soda can help clean the coins when they are soaked in soapy water.
 • Try an acid product but only if you are sure of the coin type. 
 • If you’re not sure of the type of coin use hot sauce like Tabasco or taco sauce, Coke or coke products can be used.

How To Clean Coins

TIPS

 • Store your coins in an airtight container or better still a coin capsule.
 • Use a commercial coin cleaners if you are uncertain.
 • Do not use abrasives on a coin as they can scratch easily.
 • Do not use household cleaners on your coins.
 • Do not use silver dip cleaners from home or silver polish.

SHOP COINS

Kako očistiti novčiće Prvo NE čistite vrijedne kovanice. Većina kolekcionara rijetko čisti novčić jer to može uvelike umanjiti njegovu vrijednost. Ako imate neke kovanice manje vrijednosti poput Dimesa ili Penniesa, onda je ovaj članak za vas. Patina je tanak sloj mrlje koja se razvija na kovanici tijekom mnogih godina i mnogi skupljači novca to cijene, budući da ocjenjuju kovanice s previše faktora za uzeti u obzir rijetkost datuma i stanja kovanice. To mogu biti zelenkaste boje bakra ili smeđe nijanse. Najbolje je ne očistiti patinu s rijetkih kovanica jer se vrijednost može smanjiti. 99% novčića ne povećava vrijednost nakon što ih očistite, ali ako imate neke stare novčiće, koje želite očistiti, pokušajte s ovim koracima.

Svi imamo u svojim ladicama kovanice koje su prljave i čak imaju određeni miris, srećom većina je kovanog novca niže vrijednosti i možete uživati u čišćenju jer su većina samo promjena u džepu.

 • Kovanice isperite pod tekućom vodom. Kovanice držite za njihove rubove.
 • Destilirana voda je najbolja jer se većina vode sada tretira s fluoridom, a to može uzrokovati različite kemijske reakcije kod nekih kovanica, jer mnogi kovanice sadrže nekoliko metala u sebi kada se kopaju.
 • Namočite novčiće u ocat oko minutu.
 • Isperite tekućom toplom vodom iz slavine i potpuno isperite novčiće.
 • Zračno sušiti umjesto korištenja krpe za sušenje.

Ako je još uvijek prljavo, možete koristiti laganu četku za prljavštinu. Novac osušite mekom krpom bez dlačica. Novac ne trljajte, samo ga pustite da se osuši na zraku.

NAČINI ČIŠĆENJA srebrnih novčića

 • Dovršite isti postupak kao što je opisano gore i natopite ga 5 minuta u limunovom soku kako bi novac ostao sjajan.

Kanadski kovanice čistog srebra od 99,99% imaju problema sa mliječnim mrljama, a to se odnosi na mliječno bijelu tvar koja se pojavljuje na kovanicama Royal Canadian Mint. To je zbog njihovog procesa kovanja i mikroskopskih krhotina srebrnog klorida koji su odgovorni za napuštanje mrlja. Kako očistiti novčiće

Kovanice Perth Mint nemaju ove poteškoće jer su ažurirali svoju opremu i vrlo je rijetko pronaći australski srebrni novčić s ovim mliječnim mrljama, ali Kraljevska kanadska kovnica (RCM) još uvijek ima ovaj problem. Kraljevska kanadska kovnica je navela da njihovi novčići nisu sakupljački novci, već poluga, pa to nije problem kojim se žele baviti. Oni ne smatraju poluga koji kruži novcem ili za kolekcionare. Pazite pri kupnji novčića RCM da u određenoj fazi mogu imati na sebi mliječne mrlje.

Kovač s srebrnim javorovim listovima čini se da su srebrne poluge sa najviše učinka. Čini se da je jednom više od 999% čistog srebra otišlo u čistoću. Neki koriste gumene olovke za čišćenje ili srebrnu krpu za čišćenje srebrnog nakita. Najbolje je čuvati RCM u kapsulama, ali neke NGC kapsule razvile su se nakon zapečaćenja.

KOPNJI NOVCI

U većini zemalja kova se velika količina bakrenih kovanica niskog apoena, ali neki su projekti visokog standarda pa je lako razumjeti zašto ljudi žele očistiti ove bakrene kovanice. Britanski jedan novčić prikazan prekrasan dizajn, Britannia sjedi okrenut u pravu, nosio kacigu, drži trozubac, ruka odmara na štit i najpoznatiji bakar novci nalazi se potopljeni 1808 admiral Gardner brodolom kovanice popularna među kovanice dilera širom svijeta. Europska kovanica bakra uključuje 1853-1856 (pet) 5 centi prekrasnog rimskog stila. Razlozi zbog kojih ljudi žele očistiti bakrene kovanice je uklanjanje Bakrovog oksida, zelenkastog tarna koji je uobičajen na tim bakrenim predmetima.

NAČINI ČIŠĆENJA KOPIRNIH NOVCA

 • U malu posudu stavite stolnu žlicu kuhinjske soli.
 • Dodajte bijeli ocat da navlažite sol.
 • Nanesite pastu na kovanice, neke će možda trebati natopiti 5 minuta.
 • Učinak je neposredan. Možete koristiti kečap, pastu od rajčice ili limunov sok jer su također kiseli.
 • Isperite toplom vodom i osušite na zraku.

Kako očistiti novčiće

Nemojte koristiti ovu metodu na vrijednim kovanicama i pazite da ih ne upadnete u oči.

KAKO ČISTITI BRONZE NOVCA

Brončane kovanice mogu se očistiti i u sapunastoj maslini ili u maslinovom ulju, ali ne u djevičanskom maslinovom ulju jer može potamniti metal.

KAKO ČISTITI ZLATNE KOVANE

 • Kovanice namočite samo u toploj sapunici. Najbolje je destilirana voda.
 • Na zraku se suše samo zlatnici. Zlato je previše vrijedno da bi riskiralo štetu.
 • Neki ljudi koriste krpu za čišćenje zlata koja se koristi za zlatni nakit.

DANI NOVCI

Prvo odlučite, da li zaista želite očistiti drevne artefakte ? Neki drevni novčići, ako ih se nađe, mogu se potpuno prekriti očvrsnutom glinom ili prljavštinom, a zatim ih trgovci kovanicama kovanice natapaju u tekućem sapunu na vibracijskom stroju koji čisti i omekšava vanjski materijal ostavljajući kovanice i platine na novčiću kao i prije. Ako mislite da tada želite očistiti drevni novčić,

 • Potopite se u sapunskoj destiliranoj vodi, ali nikad ne koristite limunov sok ili ocat na brončanom novčiću.
 • Soda bikarbona može vam pomoći očistiti novčiće ako su natopljeni u sapunici.
 • Isprobajte kiseli proizvod, ali samo ako ste sigurni u koju vrstu novca.
 • Ako niste sigurni u koju vrstu kovanice koristite vrući umak poput Tabasco ili taco umaka, mogu se koristiti koks ili proizvodi od koksa.

Kako očistiti novčiće

SAVJETI

 • Spremite svoje kovanice u nepropusnu posudu ili još bolje kapsulu od novčića.
 • Ako niste sigurni, koristite sredstvo za čišćenje komercijalnih novčića.
 • Nemojte koristiti brusilice na novčiću jer se lako mogu ogrebati.
 • Nemojte koristiti sredstva za čišćenje u domaćinstvu na svojim novčićima.
 • Ne koristite srebrna sredstva za čišćenje od kuće ili srebra.

TRGOVINA NOVCIMA

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

8 ljudi smatraju da je ovaj članak koristan

Pretražite Coin Encyclopedia

Coin Articles

Coin Articles

Collection of articles providing loads of useful information on coins and their history through the ages
64 članaka
News

News

Latest news from Coins Auctioned
12 članaka
Silver Coin articles

Silver Coin articles

Silver Coin articles
10 članaka