Vrsta:

Swiss Coins 51 items

Opcije pretraživanja

SWISS 10 CEMES  1895  COIN  J 642 $10

SWISS 10 CEMES 1895 COIN J 642

johnson
1881 SWISS 5 CEMES  COIN  J 630 $17

1881 SWISS 5 CEMES COIN J 630

johnson
UNC SWISS 5 CEMES 1904  COIN  J 643 $25

UNC SWISS 5 CEMES 1904 COIN J 643

johnson
SWISS 5 CEMES  1944 COIN  J 690 $5

SWISS 5 CEMES 1944 COIN J 690

johnson
SWISS 5 CEMES 1946 COIN  J 688 $5

SWISS 5 CEMES 1946 COIN J 688

johnson
5 FR SWITZERLAND 1964 J 139 $4

5 FR SWITZERLAND 1964 J 139

johnson
5 FR SWITZERLAND COIN 1883  J136 $13

5 FR SWITZERLAND COIN 1883 J136

johnson
20 FRANC SWITZERLAND COIN1912  J 151 $5

20 FRANC SWITZERLAND COIN1912 J 151

johnson
10 FRANC SWITZERLAND COIN1953 J 148 $5

10 FRANC SWITZERLAND COIN1953 J 148

johnson
20 FRANC SWITZERLAND COIN 1967 J 152 $5

20 FRANC SWITZERLAND COIN 1967 J 152

johnson
20 FRANC SWITZERLAND COIN 1957 J 155 $5

20 FRANC SWITZERLAND COIN 1957 J 155

johnson
SWISS 5 CEMES  1922  COIN  J 637 $5

SWISS 5 CEMES 1922 COIN J 637

johnson
SWISS 5 CEMES 1893  COIN  J 641 $10

SWISS 5 CEMES 1893 COIN J 641

johnson
1883 SWISS 10CEMES  COIN  J 640 $8

1883 SWISS 10CEMES COIN J 640

johnson
SWISS 5 CEMES 1926  COIN  J 639 $6

SWISS 5 CEMES 1926 COIN J 639

johnson
SWISS 5 CEMES 1921 COIN  J 636 $6

SWISS 5 CEMES 1921 COIN J 636

johnson
SWISS 10 CEMES  1912  COIN  J 635 $6

SWISS 10 CEMES 1912 COIN J 635

johnson
SWISS 20CEMES 1906  COIN  J 633 $6

SWISS 20CEMES 1906 COIN J 633

johnson
1883 SWISS 5 CEMES  COIN  J 629 $17

1883 SWISS 5 CEMES COIN J 629

johnson
SWISS 10 CEMES 1932  COIN  J 627 $5

SWISS 10 CEMES 1932 COIN J 627

johnson
SWISS 20 CEMES  1908 COIN  J 625 $6

SWISS 20 CEMES 1908 COIN J 625

johnson
SWISS 5 CEMES  1927 COIN  J 624 $6

SWISS 5 CEMES 1927 COIN J 624

johnson
UNC 1885 SWISS 5 CEMES  COIN  J 638 $13

UNC 1885 SWISS 5 CEMES COIN J 638

johnson
SWISS 20 CEMES  1906 COIN  J 654 $10

SWISS 20 CEMES 1906 COIN J 654

johnson
SWISS 10 CEMES 1901  COIN  J 653 $6

SWISS 10 CEMES 1901 COIN J 653

johnson
SWISS 5 CEMES 1898 COIN  J 652 $10

SWISS 5 CEMES 1898 COIN J 652

johnson